Bruno Tilz 低音號吹嘴 NEA 310

NT$3,000

品牌:tilz
商品在庫
清除

30 積點.

貨號: 不提供 分類: , , , 標籤: , , ,

描述

杯深度的縮寫: F = 淺 MF = 中平 MT = 中深 T = 深 ST = 非常深

杯緣縮寫: S = 窄 MB = 中寬 B = 寬 BF = 寬平 P = 軟墊邊緣

型號 內徑 喉徑 杯深 杯緣
310-M 0 33,7 8,3 T S
310-M 1 33 8,3 T S
310-MS 1 34 8,3 T S
310-M 2 32,5 8,3 T S
310-M 3 32 8,3 T S
310-M 4 31 8,3 T S
310-M 5 31,5 8,3 T S
310-M 6 32 8,3 T S
310-M 7 32 8 MF MB
310-MS 7 32 8 MF B
310-M 8 32,5 7 F P
310-M 9 32 7,8 MF B
310-MS 9 32 7,8 MF S
310-M 10 33,5 8,4 MT S
310-M 11 32 7,4 MF MB
310-M 12 32,5 7,4 MF MB
310-M 13 32,5 8 MT MB
310-M 14 33 7,6 MT MB
310-M 15 31 8 T MB
310-M 16 31,5 8,3 MT S
310-M 17 32,5 8 MF P
310-MS 17 32,5 8,0 MF MB
310-M 18 31,5 7,8 MT B
310-M 19 32,5 8 MT B
310-M 20 33 8,3 MT S
310-M 21 33 8,4 MT S
310-M 22 33 8,3 MT S
310-M 23 32,5 8,2 MT MB
310-M 24 33 7,4 MF B
310-M 25 32 8 MF B
310-MS 25 32,5 8,1 MF B
310-M 26 33 8,4 MT MB
310-M 27 33 8,2 T S
310-M 28 33,5 8,3 T S
310-M 29 32,5 8,4 T B
310-M 30 32,5 8 MF MB
310-M 31 32 7,7 MT B
310-M 32 33 8,3 T MB
310-M 33 33,5 8,6 T MB
310-M 34 33,5 8,4 MT MB
310-M 35 34 8,6 T MB
310-M 36 34,5 8,4 T MB
310-M 40 33.0 7,5 F MB
310-M41 33.0 8.2 T MB
310-M42 33.0 8.9 T MB

額外資訊

Bruno Tilz 低音號吹嘴 NEA 310

NEA 310-M1, NEA 310-M28, NEA 310-M30

購物車商品

Empty cart

購物車中沒有商品

返回商店
Search for: